Regels


Binaire puzzels zijn volledig opgelost wanneer:

 • alle rijen en kolommen een gelijk aantal eentjes en nullen bevatten
 • ... behalve voor rijen of kolommen met een oneven aantal posities: die hebben 1 eentje meer dan het aantal nullen
 • geen twee rijen of twee kolommen exact hetzelfde zijn
 • er niet meer dan twee opeenvolgende eentjes of nullen in een rij of kolom staan
Er is steeds slechts één oplossing voor een puzzel. De volgende tips kunnen je helpen:

 • Tip 1: Vervolledig rijen en kolommen
  Elke rij en elke kolom moet een gelijk aantal eentjes en nullen bevatten en daarom kan de rij aangevuld worden met twee eentjes:
  A = 1 en B = 1.

 • Tip 2: Vind duo's
  Er kunnen niet meer dan twee opeenvolgende eentjes of nullen voorkomen en daarom kan elk duo van eentjes of nullen aangevuld worden met het andere cijfer:
  C = 1 en D = 1, en E = 0 en F = 0.

 • Tip 3: Vermijd trio's
  Om trio's te vermijden moet je het andere cijfer tussen twee gelijke cijfers invullen:
  G = 0 en H = 1.

 • Tip 4: Elimineer onmogelijke combinaties
  In dit voorbeeld kan er slechts één nul voorkomen in de rij (I-J). Deze nul kan niet op I of J geplaatst worden omdat er anders een trio ontstaat in de overblijvende vakjes: I = 1 en J = 1.

 • Tip 5: Rijen en kolommen mogen niet identiek zijn
  De rijen zijn identiek behalve wanneer K = 0 en L = 1.